قابل توجه دانشجویان درس جبرانی شبکه های کامپیوتری - مقطع کارشناسی  بنا به دستور آموزش دانشگاه، تاریخ امتحان کلاس مذکور مطابق با تاریخ امتحان کلاس روزهای پنج شنبه  در تاریخ 20 دیماه ساعت 9 صبح تعیین شده و داشتن دو یا چند امتحان در یک روز ملاک نخواهد بود.