- نمرات در ادامه مطلب درج شده است. - نمرات با حداکثر ارفاق منظور شده است. -پسورد: دوبار تکرار  شماره کلاس درس الکترومغناطیس -نمرات روز شنبه 18 بهمن وارد سایت خواهد شد. -با آرزوی موفقیت برای همه دانشجویان عزیز   203203