تمرین سری چهارم شبکه های کامپیوتری- کلاس روز پنجشنبه   قابل ذکر است  تمرین سری چهارم (فقط همین سری)  را نهایتا تا ساعت 24 روز چهارشنبه 9 دیماه 94  از طریق ایمیل  elecom90@gmail.com  ارسال کنید. (رمز فایل شماره آخرین کلاس برگزاری درس می باشد.) تمرین سری چهارم درس شبکه های کامپیوتری- کلاس روز پنجشنبه   دانلود