تمرین های سری اول و  سری دوم درس شبکه های کامپیوتری- کلاس روز  شنبه (رمز فایل شماره آخرین کلاس برگزاری درس می باشد.) دانلود تمرین درس شبکه - آخرین مهلت تحویل 14 آذر 94   دانلود  سری اول    دانلود سری دوم