تمرین سری دوم درس شبکه های کامپیوتری- کلاس پنج شنبه (رمز فایل شماره آخرین کلاس برگزاری درس می باشد.)   آخرین مهلت تحویل 12 آذر 94 دانلود تمرین سری دوم درس شبکه