بسمه تعالی قابل توجه دانشجویان درس کارورزی  بنا بود کلاس توجیهی کارورزی در روز پنج شنبه 28 آبان برگزار شود و متاسفانه بدلیل عدم اطلاع رسانی مناسب یا عدم استقبال دانشجویان این کلاس برگزار نشد. با توجه به زمان اندک باقیمانده برای کارورزی، لازم است دانشجویان این درس روز شنبه مورخ 30 آبان 94 ساعت 14:30 در کلاس توجیهی که در طبقه همکف دانشگاه در یکی از کلاسهای 104,105 و .. برگزار میشود شرکت نمایند. دانشجویانی که در این روز و ساعت کلاس داشته و یا مشکلی برای شرکت دارند روز پنج شنبه 5 آذر همان هفته قبل یا بعد از  ساعت درس شبکه های کامپیوتری خودم به بنده مراجعه نمایند.  در صورت عدم شرکت در کلاس توجیهی یا مراجعه در روز پنج شنبه 5 آذر نمره صفر برای دانشجو منظور خواهد شد.